Higashi-Matsuyama Station to Kawagoe Station Bus Timetables Higashi-Matsuyama Station to Kawagoe Station Bus Route Timetable
- Operated by : Tobu-Bus West
- Higashi-Matsuyama Station East.exit (Dept. from No.4 busstop) Bus Timetable
- Via: Kurazukuri street, Hon-Kawagoe Station(Seibu-Shinjuku Line)
- Fare,duration:640yen, approx.56min. (from Higashi-Matsuyama station to Kawagoe station)
- Revised on June.1,2020

[ Weekday (Except National Holidays) ]
6|40
7|35
8|30
10|50
13|52
16|49
18|20
20|45

[ Saturday,Sunday,National Holidays ]
7|47
9|31
14|01
18|49
20|05

Back to Higashi-Matsuyama Station timetable

Back to Saitama Major Bus Timetable